FP PREIS® SML

FP PREIS® SML - Pik döküm atık su boru sistemleri

SML - Pik döküm, mufsuz boru sistemi 1982 yılından beri muflu drenaj borusunun yerini tamamen almıştır. Kendini kanıtlamış boru malzemesi, kullanışlı ek parçaları ve güvenilir bağlantılar, günümüz yaşam kalitesi ve modern teknik bina donanımının yüksek taleplerine tam olarak karşılık veren gürültü ve yangından korunma gibi önemli güvenlik gereksinimlerini yerine getiren yer tasarrufu sağlayan, işlevi güvenli ve uzun ömürlü boru sistemini oluşturmuştur.

SML sisteminin teknik kalitesi, bina içi su tahliyesinde en önemli boru parçalarının (dikey ve yatay toplama boruları ile iç yağmur suyu boruları) genellikle dökme demirden yapılmasına katkıda bulunmuştur.

FP PREIS®SML ürünleri için belirleyici normlar ve yönetmelikler:
EN 877 | Bina drenajında kullanılan dökme demirden borular ve ek parçaları ile bunların bağlantıları ve aksesuarları ile ilgili talepler, test yöntemi ve kalite güvencesi.
DIN 19522 | EN 877 için tamamlayıcı standart. Özellikle borular ve ek parçalarının tasarım boyutları ile ilgili detaylar içerir.
RAL-GZ 698 | EN 877 ile karşılaştırıldığında önemli ölçüde genişletilmiş test kapsamı ve yüksek kalite talepleri ile RAL kalite işareti.
Oznaczenie CE | İnşaat ürünleri için AB yönetmeliklerine uygunluk beyanı (89/106/EWG).
EN 1561 | Lamel grafi tli dökme demirden üretilen ürünler için standart.

*EN 877 standardının F.2 ekinde aşağıdaki olgu onaylanmıştır:
"Bu Avrupa standardına göre dökme demirden üretilen ürünler tutuşmaz ve yanmaz ürünlerdir. Bir yangın durumunda fonksiyonel özelliklerini ve güvenilirliklerini saatlerce korumaktadırlar; yani borular; duvarlarında kırıklar, arıza veya önemli deformasyonlar ortaya çıkmadan alevler ve gazlara karşı dayanmaktadırlar. Yatay ve dikey borularının bütünlüğü korunmaktadır."

Ürünler